Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019

Ordin ANAF nr. 3265 din 04 Decembrie 2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Monitorul Oficial nr. 1003 din 13 decembrie2019

Actul normativ analizat reglementează domeniul recuperării debitelor datorate bugetului de stat prin valorificarea unor bunuri corporale și necorporale, generate de încălcarea legislației fiscale sau stabilite de instanța de judecată în urma unor procese penale, când s-a dispus ca măsură complementară confiscarea bunurilor.

Cu această ocazie, sunt autorizate conturile bugetare unde se vor transfera sumele rezultate din valorificarea respectivelor bunuri.

Procedurile sunt utilizate atât de unitățile de trezorerie ale statului, pentru sumele primite prin transfer bancar, unde există obligația ca sumele încasate să fie transferate zilnic în conturile bugetare corespunzătoare, respectiv de către persoanele ce efectuează valorificarea unor bunuri prin încasări în numerar. De exemplu, o persoană fizică achiziționează un bun valorificat de autoritatea fiscală prin magazinul propriu, iar aceasta plătește în numerar contravaloarea bunului cumpărat.

Care sunt categoriile de persoane ce pot efectua operațiuni de încasări și depuneri în numerar a sumelor generate de valorificarea bunurilor intrate în proprietatea statului?

Operaţiunile de încasare în numerar, respectiv depunere în numerar a sumelor confiscate şi a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se efectuează de către:

a)      deţinătorii mijloacelor de plata în lei intrate în proprietatea privată a statului;

b)      cumpărători sau adjudecatari;

c)      consignatari;

d)      personalul propriu al structurilor de valorificare, pentru încasările efectuate prin magazinele proprii.

În funcție de sursa de proveniență a bunurilor, respectiv de latura penală sau civilă, se deschid şi funcţionează următoarele conturi de disponibilităţi:

  • 50.85.01 "Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă";
  • 50.05.33 "Garanţii de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă";
  • 50.85.02 "Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală";
  • 50.05.29 "Garanţii de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală„.

Conturile de disponibilităţi sunt deschise pe numele ANAF şi sunt codificate cu codul unic de identificare atribuit în calitate de plătitor de TVA al acestei instituţii publice.

   La sfârşitul fiecărei zile lucrătoare, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează automat fiecare sumă în parte încasată în ziua respectivă în conturile de disponibilităţi deschise la acestea în conturile corespunzătoare de disponibilităţi.

Funcţionarii publici din cadrul organului de valorificare care sunt înrolaţi în sistemul naţional de raportare FOREXEBUG au dreptul de consultare a rapoartelor generate de sistem şi pot vizualiza şi descărca extrasele de cont ale conturilor de disponibilităţi.

Până pe data de 28 decembrie 2019 – 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, sumele aflate în actualele conturi unde se regăsesc sumele din valorificarile deja efectuate, se virează în conturile specifice recent introduse de prezentul ordin.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →