Ordin ANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300)

Ordin ANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ publicat in Monitorul oficial nr. 0464 din 4 mai 2021

Prin Legea nr. 296/2020 s-au adus modificări referitoare la TVA, modificari ce vizeaza sume eșalonate la plată, regularizări, sume pentru care plata a fost suspendată etcc., sume ce se declarau la randul 40 din decontul de TVA.

Astfel, la randul 40 se preia suma TVA de plată stabilită de organele fiscale prin decizie comunicată contribuabilului, dar neplătită/nestinsă până la data depunerii decontului de TVA. Nu se completează în acest rând sumele de TVA care nu sunt restante (conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală), dar pe masura ce devin restante vor fi  preluate in randul 40. Aceste sume pot fi, exemplificativ, dar nu limitativ: sume eșalonate la plată, sume stabilite prin acte administrative-fiscale cu executarea suspendată de instanță, sume contestate pentru care contribuabilul a depus garanții, etc.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →