Ordin ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

In Monitorul oficial din data de 09 iunie 2020, a fost publicat Ordin ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

 

Potrivit art. III din OUG nr. 92/2020 angajatorii ce încadrează în muncă șomeri cu vârsta peste 50 de ani sau șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani beneficiază din partea fondului de șomaj de o sumă egală cu 50% din salariu fără a depăși suma de 2.500 lei.

 

Prin Ordinul ANOFM nr. 456/2020 a fost adoptată procedura de acordare din bugetul asigurărilor pentru şomaj a acestor sumele, documentele justificative și formularele pentru aplicarea art. III din OUG nr. 92/2020.

 

Angajările se pot efectua până la data de 31 decembrie 2020, iar suma acordată din bugetul fondului de șomaj se achită pentru o perioadă de 12 luni.

 

Sumele prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă angajatorilor în situaţia în care persoanele sunt înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Sumele respective se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.

 

Pentru decontarea sumelor din buget, angajatorii vor încheia cu Agenția de ocupare a forței de muncă o convenție a cărui model se regăsește la Anexa 1 la ordin. Termenul maxim de încheiere a acestor convenții este data de 31 decembrie 2020.

 

Angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la agențiile pentru ocuparea forței de muncă următoarele documente:

  • Cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  • Declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzute de Anexa 3 la ordin, prin care se arată că anagajtorul nu se află în faliment, dizolvare și nu au restricții de desfășurarea unei activități din alte motive decât pandemia de coronavirus. Instituțiile publice nu beneficiază de această procedură.
  • Copie document identitate al salariatului
  • Contractul de muncă.

Angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia aceştia îşi au sediul social, un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul. 

 

Documentele în copie trebuie certificate de angajator ca fiind conforme cu originalul. Dacă documentele nu sunt lizibile, nu sunt complete, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită în termen de 5 zile redepunerea acestora.

 

Sumele lunare cuvenite se acordă de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi acordarea acestor sume.

 

Sursa: legalconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →