Ordin ANOFM nr. 593 și Ordin MMPS nr. 1375 din 09 Septembrie 2020

Ordin ANOFM nr. 593 din 10 Septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora

Monitorul oficial nr. 0836 din 11 septembrie 2020

 

Ordin MMPS nr. 1375 din 09 Septembrie 2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Monitorul oficial nr. 0832 din 10 septembrie 2020

Cele două acte normative analizate astăzi au prevederi complementare și aduc procedura efectivă de punere în aplicare a OUG nr. 147/2020 privind acordarea de zile libere la părinții ce au copii înscriși în sistemul de învățământ, în situația în care este suspendată prezența fizică a copilului în unitatea de învățământ.

Potrivit ordonanței de urgență mai sus amintite, dacă unitățile de învățământ decid suspendarea prezenței fizice a elevilor la procesul de învățământ, unul dintre părinți are dreptul să primească zile libere de la angajator.

Acest drept este acordat acelor părinți pentru care copilul are o vârstă mai mică de 12 ani sau este o persoană cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, iar copii sunt înscriși în cadrul unei unități de învățământ, indiferent de forma de organizare a angajatorului.

Din bugetul fondului de șomaj, salariatul are dreptul să solicite o indemnizație  în procent de 75% din salariul de bază, fără a depășii 75% din salariul mediu brut pe țară, proporțional cu zilele libere.

Angajatorul efectuează mai întâi plata indemnizației, depune declarațiile fiscale și achită impozitele, iar ulterior, solicită la agențiile de ocupare a forței de muncă, decontarea indemnizației.

Termenul și documentele justificative se depun în cel mult 30 de zile de la plata impozitelor și contribuțiilor sociale.

Prin Ordinul ANOFM nr. 593/2020, este reglementată documentația pe care o depune angajatorul pentru decontarea indemnizațiilor plătite pentru zilele libere. Prin acest act normativ, sunt adoptate în formă tipizată următoarele:

  • Modelul cererii de depus;
  • Lista cu persoanele ce beneficiază de indemnizație;
  • Declarația pe propria răspundere a angajatorului;
  • Lista cu copii și încadrarea copiilor, pentru care s-a solicitat indemnizația (de exemplu, preșcolar sau persoană cu handicap etc.).

Foarte important: pe lângă aceste documente tipizate, angajatorii ce solicită decontarea indemnizației trebuie să anexeze și următoarele documente:

  • Copii de pe ștatele de plată;
  • Copii de pe pontajele cu timpul lucrat;
  • Dovada plății impozitului și a contribuțiilor sociale.

 

Prin Ordinul MMPS nr. 1375/2020, se reglementează modelul cererii pe care trebuie să o întocmească și să o depună la angajator, părintele îndreptățit să solicite zile libere. Astfel, actul normativ analizat adoptă și tipizatul declarației pe propria răspundere pe care o dă părintele că se încadrează doar în acele situații prevăzute de OUG nr. 147/2020, ce permit decontarea indemnizației.

Se recomandă maximă atenție la completarea acestor declarații, întrucât apreciem că dacă nu se folosesc tipizatele corespunzătoare, angajatorul pierde dreptul la decontarea indemnizației.

sursa: bentaconsult.ro 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →