Ordin ANOFM nr. 728/2019

Ordin ANOFM nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Monitorul oficial nr. 955 din 28.11.2019

Actul normativ analizat se adresează debitorilor ce au obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM.

Această entitate publică a decis să aplice capitolul II din OG nr. 7/2019 privind anularea obligațiilor accesorii pentru debitorii bugetari ce înregistrează obligații bugetare la ANOFM mai mici de 1.000.000 lei.

În acest context a fost adoptată procedura anulării accesoriilor, respectiv condițiile de fond prevăzute de OG nr. 6/2019, respectiv fac obiectul anulării accesoriilor pentru debitele datorate la buget cu dată de 31 decembrie 2018 achitate, inclusiv debitele curente până la data de 15 decembrie 2019.

Fac obiectul procedurii respective acele debite bugetare generate de nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind asigurările sociale pentru șomaj sau acele debite pentru care ANOFM este autoritate publica de recuperare. Debitorii pot fi atât persoane juridice, cât și persoane fizice, dar și entități fără personalitate juridică debitoare la buget.

Desigur, procedura este adaptată situației ANOFM, iar debitele care fac obiectul procedurii sunt identificate prin:

a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;

b) procese-verbale de control întocmite de structurile control din cadrul AJOFM/AMOFM;

c) hotărâri judecătoreşti emise de instanţa competentă;

d) decizii/procese-verbale referitoare la obligaţiile bugetare accesorii.

Procedura este aplicabilă și unor debitorii cu situații financiare deosebite, cum sunt:

a) debitorii declaraţi insolvabili;

b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară

c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare;

d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a ordonanţei privind instituirea unor facilităţi fiscale, respectiv până la data de 8 august 2019;

e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale şi de data comunicării deciziei de imputare.

Persoanele interesate pot beneficia de anularea obligațiilor accesorii prin depunerea unei notificări la ANOFM. Modelul este adoptat prin  procedură.

În termen de 5 zile de la depunerea modificării ANOFM trece la analiza situației debitorului și comunică situația din evidența proprie către debitorul bugetar.  Prin comunicarea Fișei de calcul, dacă există diferențe, debitorul bugetar și cu ANOFM au obligația să se pună de acord într-un termen de maxim 3 zile de la comunicarea fișei de calcul, ocazie cu care vor semna un proces verbal de punere de acord.

Ulterior, se aplică procedura prevăzută de OG nr. 6/2019, urmând a se suspenda la plată obligațiile accesorii, a se verifica respectarea îndeplinirii condițiilor din ordonanță și a se emite decizia de anulare a accesoriilor.

În cazul în care există debitori cu datorii mai mari de 1.000.000 lei la data de 31 decembrie 2018 și aceștia pot beneficia de anularea accesoriilor, respectând condițiile de fond și actuala procedură.

În cazul în care există obligații ale unor debitori persoane fizice ce desfășoară activități independente sau profesii libere, procedura este adaptată la modul de evidențiere a acestor categorii de debitori bugetari ce sunt evidențiați fie pe codul numeric personal, fie pe codul fiscal, după caz.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →