Ordin INS nr. 1129 din 2020

 

Ordin INS nr. 1129 din 2020 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

Monitorul oficial nr. 1237 din 16.12.2020.

Actul normativ analizat astăzi se adresează operatorilor economici ce realizează livrări intracomunitare de bunuri sau efectuează achiziții intracomunitare de bunuri ce au depășit plafonul intrastat. Pentru anul 2021 au obligația depunerii declarației intrastat acei operatori economici ce în anul 2020 au depășit următoarele plafoane:

a)      achiziții intracomunitare de bunuri în sumă de 900.000 lei;

b)      Livrări intracomunitare de bunuri în sumă de 900.000 lei;

Foarte important: dacă în anul 2020 nu au depășit aceste plafoane, dar depășesc plafonul pe unul sau ambele fluxuri intrări sau ieșiri, au obligația depunerii declarației intrastat de la depășirea plafonului.

Actul normativ analizat astăzi reglementează procedura de declarare a schimburilor intracomunitare de bunuri, iar operatorii economici implicați utilizează una dintre cele două declarații intrastat:

a) declarația standard:

-        Se depune când valoarea achizițiilor intracomunitare de bunuri depășește plafonul de 900.0000 lei, dar este mai mică de 10.000.000 lei;

-        Valoarea livrărilor intracomunitare de bunuri depășește plafonul de 900.000 lei, dar este mai mică de 20.000.000 lei;

b) declarație intrastat extinsă: se depune de acei operatori economici aflați în sfera obligației, astfel:

-        Valoarea achiziției intracomunitare de bunuri depășește 10.000.000 lei;

-        Valoarea livrărilor intracomunitare de bunuri depășește 20.000.000 lei.

De reținut: există posibilitatea, în funcție de valoarea fluxurilor de bunuri intrări sau ieșiri ca pentru un flux să se depună declarație standard, iar pentru alt flux declarație extinsă.

Ce se declară în declarația intrastat?

În declarația intrastat se declară:

-        Schimbul de bunuri dintr-un stat membru în alt stat membru cu transfer de proprietate;

 

 

-        Mișcările de bunuri dintr-un stat membru în alt stat membru fără transfer de proprietate, cum ar fi de exemplu bunuri trimise la prelucrare într-un alt stat membru, iar ulterior acestea se întorc sub formă de produse prelucrate;

-        Returnarea de bunuri;

-        Mișcări specifice de bunuri;

-        Leasing financiar;

-        Leasing operațional cu durata mai mare de 2 ani

Ce nu se declară în declarația intrastat?

În declarația intrastat nu se declară:

-        Achiziții sau prestări de servicii;

-        Bunuri în tranzit simplu;

-        Mișcări temporare de bunuri;

-        Bunuri destinate reparației sau întreținerii:

-        Livrările de bunuri către acele teritorii naționale aparținând statelor membre, dar care nu sunt cuprinse pe teritoriul Uniunii Europene;

-        Operațiuni triunghiulare, când bunurile nu parcurg teritoriul României.

Operatorii economici aflați în sfera depunerii declarației intrastat vor depune declarația până pe data de 15 a lunii următoare celei de referință.

 Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →