Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019

Ordin INS nr. 1827 din 25 Octombrie 2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020

Monitorul Oficial nr. 0940 din 22 noiembrie 2019

Ordinul INS nr. 1827/2019, reglementează plafoanele pentru depunerea declarației INTRASTAT din anul 2020.

Acestea sunt:

  • 900.000 lei pentru expedieri din România în alte state membre;
  • 900.000 lei pentru introduceri de bunuri în România din alte state membre.

Dacă aceste plafoane au fost depășite în anul 2019, acei operatori economici vor depune declarația INTRASTAT începând cu luna ianuarie 2020.

Foarte important: dacă în anul 2020 un operator economic depășește unul din cele două plafoane, are obligația să depună declarația INTRASTAT chiar începând cu luna în care s-a depășit plafonul.

Ce operațiuni se declară în declarația INTRASTAT?

Ca regulă generală, se declară toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

 Exemplificăm prin cazuri concrete ce fac obiectul declarației:

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;

b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de  bunuri înainte şi după procesare etc.;

c) returnarea de bunuri;

d) mişcări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu se declară în declarația INTRASTAT?

Nu se declară în INTRASTAT următoarele:

a) comerţul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) mişcări temporare de bunuri;

d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;

e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al  Uniunii Europene (România este al doilea stat din operația triunghiulară – cumpărător revânzător).

 

De reținut: Termenul de depunere a declarației INTRASTAT este de cel mai târziu data de 15 a lunii următoare celei de referință.

 

Sursa: bentaconsult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →