Ordin Ministerul Fondurilor Europene nr. 1060 din 08 Septembrie 2020

Ordin Ministerul Fondurilor Europene nr. 1060 din 08 Septembrie 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Prin OUG nr. 130/2020, a fost aprobată suma de aproximativ 1 miliard de euro proveniți din fonduri europene, pentru ajutarea IMM – urilor.

Sunt adoptate trei forme de sprijin, astfel:

a) O sumă forfetară în valoare de 2.000 euro, pentru societățile ce la data de 31 decembrie 2019 nu aveau salariați, însă au avut o cifră de afaceri din acest exercițiu mai mare de 5.000 euro;

b) Granturi pentru capitalul de lucru pentru societăți ce în anul 2019 au avut o cifră de afaceri cuprinsă între 13.501 euro și 1.000.000 euro, iar valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri, până la maxim 150.000 euro;

c) Granturi pentru investiții, pentru IMM cu sume între 50.000 euro și 200.000 euro, iar IMM trebuie să îndeplinească mai multe criterii de eligibilitate, inclusiv surse de cofinanțare a proiectului.

Prin Ordin MFE nr. 1060/2020 se adoptă schema ajutorului de stat, pe care o va utiliza o entitate ce dorește să beneficieze de aceste granturi.

Pentru a beneficia de schema de ajutor de stat, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronică, iar documentele conexe acestei cereri sunt:

  • Documentele de înregistrare – act constitutiv, certificat Registrul comerțului;
  • Documentația financiară aferentă anului 2019 însoțită de ultima balanță de verificare;
  • Documentația tehnică, respectiv plan de afaceri în format simplificat;
  • Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași obiective și nu există decizii anterioare de recuperare a ajutorului de stat.
  • Declarație pe propria răspundere că beneficiarul nu este rezident fiscal într-o jurisdicție neagreeată/necooperantă de pe lista UE.

În perioada următoare, Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate (AMPOC), va face publice ghidurile solicitantului astfel încât să se poată desfășura cursiv procedura.

Foarte important: cererea de finanțare trebuie depusă până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se realizeze până în data de 31 decembrie 2020.

Sursa : bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →