Ordin ONJN nr. 400/2019

Ordin ONJN nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019

Actul normativ analizat  se adresează  operatorilor economici ce activează în sfera de autorizare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea jocurilor de noroc. Acești operatori economici ce organizează jocuri de noroc trebuie să se autorizeze la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și implicit datorează impozite și taxe pentru veniturile din jocuri de noroc.

Ordin ONJN nr. 400/2019 este unul de procedură fiscală, în sensul că adoptă formulare și reguli de urmat dacă operatorul economic nu efectuează plata obligațiilor bugetare la scadență.

Obligațiile bugetare generate de activitatea de jocuri de noroc sunt supuse administrării urmând procedura codului de procedură fiscală. În acest context, și procedura prevăzută de ordin, respectiv formularele de înștiințare de plată sau deciziile referitoare la obligațiile accesorii sunt întocmite conform actului normativ amintit.

Desigur, pe lângă obligațiile fiscale impuse de procedura fiscală contribuabilii au și drepturi consemnate de respectiva procedură, cum ar fi dreptul de a exprima o opinie, dreptul de a depune contestație și dreptul de atac conform Legii Contenciosului administrativ.

 

Sursa: bentaconsult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →