Ordin SGG nr. 1142/2019

Ordin SGG nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Monitorul oficial nr. 912 din 12.11.2019

Actul normativ analizat se adresează unui număr semnificativ de instituții publice aflate în coordonarea/finanțarea Secretariatului General al Guvernului (SGG) ce au dreptul (dacă doresc) să aplice OG nr. 6/2019 scutirea la plată a unor accesorii bugetare.

De exmplu sunt în coordonarea/finanțarea SGG Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. Dacă există debitori față de aceste instituții publice aceștia ar putea să beneficieze de facilitățile fiscale în cazul în care conducătorii acestor instituții doresc să aplice ordonanța cu facilitățile fiscale.

Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt stinse toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate SGG până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii faţă SGG cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 16 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă depuse toate raportările financiar- bugetare prevăzute de lege către Secretariatul General al Guvernului, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor cel mai târziu până la data de 16 decembrie 2019;

Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitorii în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, depusă la registratura Secretariatului General al Guvernului sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la care se anexează dovada stingerii obligaţiilor.  Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.

Procedura urmează soluționarea în mod similar cu anularea unor accesorii datorate pentru creanțele plătite în mod direct Bugetului de stat, având aceleași termene de realizare.

 

Sursa: bentaconsult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →