Ordinul ANAF nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10 ianuarie 2022, in vigoare din 10 ianuarie 2022

 

Ordinul aprobă:

a) Procedura de evidenţiere şi plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale - anexa nr. 1;

b) Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale - anexa nr. 2

Cele 2 proceduri se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv:

a) regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;

b) regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;

c) regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe.

 

Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare:

a) Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale - anexa nr. 3;

b) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente - anexa nr. 4;

c) Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor - anexa nr. 5;

d) Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente - anexa nr. 6.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →