Ordinul ANAF nr. 1061 din 20 Mai 2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii

Publicat în Monitorul Oficial nr. 0427 din 21 mai 2020

 

Potrivit art. VII din OUG nr. 29/2020 intrată în vigoare în data de 21 martie 2020, nu se consideră scadente obligațiile bugetare cu termen de plată ce ar fi trebuit să se realizeze după această dată.

Obligațiile bugetare nu se consideră restante și nici nu se datorează cheltuieli accesorii – dobânzi și penalități, dacă debitul se stinge în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență – până în data de 14 iunie 2020.

Ordinul ANAF nr. 1061/2020 stabilește procedura acestei amânări la plată. Astfel, pentru datorii ce ar fi avut scadența după data de 21 martie 2020, pe durata stării de urgență prelungită cu încă 30 de zile, nu se vor emite acte de executare silită și nici decizii referitoare la obligații fiscale accesorii.

Procedurile de executare silită sau de emitere a deciziilor de stabilire a unor obligații fiscale accesorii, se vor relua în primele 15 zile după data de 14 iunie 2020.

Pentru obligații fiscale cu scadența anterior datei de 21 martie 2020, se pot emite decizii de stabilire a obligațiilor fiscale accesorii. Cu toate acestea, deciziile respective nu pot fi puse în executare silită până în data de 15 iunie 2020, tocmai pentru că se aplică regimul de suspendare a executării silite.

Deciziile pot fi comunicate contribuabilului din oficiu sau la cererea acestuia.

Contribuabilii ce au datorii restante la data de 31 martie 2020, pot apela la procedura amnistiei fiscale, reglementată de OUG nr. 69/2020, procedură ce presupune notificarea autorității fiscale. Ulterior notificării autorității fiscale, se suspendă executarea silită.

Astfel, dacă se achită principalul atât pentru datoriile restante, cât și pentru datoriile curente, se beneficiază de anularea dobânzilor și penalităților în condițiile ordonanței amintite – plată cel mai târziu până în 15 decembrie 2020.

 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →