Ordinul ANAF nr. 1191 din 26 Iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

În data de 06.08.2021 a intrat în vigoare Ordinul ANAF nr. 1191 din 26 Iulie 2021 pentru aprobarea Procedurilor de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Ordinul ANAF nr. 1191/2021 se adresează grupurilor de societăți plătitoare de impozit pe profit ce pot constitui grup fiscal din perspectiva impozitului pe profit .

Pentru ca această procedură să fie aplicabilă, amintim că prin Legea nr. 296/2020 sa modificat Codul fiscal în sensul reglementării în România a existenței procedurii de înregistrare, funcționare, implementare și impozitare a unui grup fiscal din perspectiva impozitului pe profit.

Pentru ca un grup fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit să funcționeze în România, trebuie să fie îndeplinite condițiile minime:

  • Participă la constituirea grupului un număr de minim 2 persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, ce înregistrează similar an fiscal;
  • Există o deținere comună a unei participări de minim 75% din capitalul social al fiecărei entități ce pot face parte din grupul fiscal;
  • Participanți la grupul nu se află în situația de dizolvare – lichidare;
  • Nu se află concomitent în situația de plătitoare de impozit pe profit și impozit specific unor activități. O astfel de societate poate participa la un grup fiscal renunțând la calitatea de plătitoare a impozitului specific, printr-o derogare a reglementării existente adusă de actul normativ ce reglementează grupul fiscal.

În momentul în care este implementat un grup fiscal, durata minimă de existență a acestui grup fiscal este de 5 ani. Va fi desemnată o societate responsabilă cu calculul, declararea și plata impozitului pe profit ce cumulează situația tuturor participanților la grupul fiscal.

Avantajul fiscal constă în faptul că după înregistrarea fiscală a grupului fiscal pentru impozitul pe profit, pierderea fiscală a unei entități din grup înregistrată într-un exercițiu financiar, se compensează cu profitul fiscal al unei alte entități din grup când acesta se referă la același exercițiu.

Din punct de vedere procedural, aprobarea și înregistrarea grupului fiscal se poate realiza dacă entitățile interesate depun la autoritatea fiscală o cerere cu minim 60 de zile înainte de începerea exercițiului financiar.

Prin Ordinul ANAF nr. 1191/2021 s-au reglementat formularele de cerere de înregistrare a unui grup fiscal, precum și formularele de respingere a cererii sau formularele și procedurile ulterioare înregistrării grupului fiscal.

Formularul 173 – Cerere de înregistrare a unui grup fiscal.

Procedura nu se raportează însă doar la adoptarea formularelor, ci la situații mult mai ample și concrete aplicabile în cazuri practice, cum ar fi:

a)      vânzarea de către proprietarul participației a unor titluri de participare ce conduc la deținerea în comun a unor procente mai mici de 75%;

b)      dizolvarea unui participant la grup în condiția legii;

c)      intrarea și ieșirea dintr-o procedură de reorganizare a unui membru al grupului.

Ordinul ANAF nr. 1191/2021 dezvoltă o procedură complexă privind funcționarea grupului fiscal și ulterior înregistrării, însă aceasta trebuie analizată pe caz concret, în mod individual.

Atentie: art. 42^7 din Codul fiscal prevede ca ” (1) Pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit se recuperează, în conformitate cu prevederile art. 31, de către membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia .”

Din analiza acestui text normativ, înțelegem că pierderile fiscale ale unui participant la grupul fiscal pentru impozitul pe profit înregistrat în perioada anterioară înființării grupului, diminuează impozitul pe profit doar individual, din profiturile acelui participant la grup și nu se cumulează cu alte pierderi fiscale ale aceluiași. membru.

Sursa: bentaconsult

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →