Ordinul ANAF nr. 1.608/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 01 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1039 din 01 noiembrie 2021

 

Prin completarile aduse Procedurii privind stabilitatea din oficiul a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane fizice, sunt vizate acele venituri obtnute de persoane fizice, constand in indemnizatii acordate in baza urmatoarelor acte normative:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, și la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsurile de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinată de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Persoanele fizice au obligația depunerii declarației unice și plata obligațiilor fiscale până în data de 25 mai al anului următor celui în care să încaseze indemnizația. Declarația unică a fost modificată.

Autoritatea fiscală stabilește procedura determinării din oficiul a contribuțiilor la asigurările sociale dacă persoanele fizice nu îndeplinesc obligațiile declarate.

Selectarea acestor contribuabili va fi făcută de către autoritatea fiscală în baza informațiilor primite ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, comparându-se listele cu persoane ce au încasat indemnizații față de persoane ce au depus declarația unică.

Autoritatea fiscală emite decizia de stabilire a oficiului a contribuției de plată și a comunicării contribuabilului persoanei fizice conform art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →