Ordinul ANAF nr. 1.768/2021 pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991

În vigoare din 04 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1057 din 04 noiembrie 2021

 

Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenziilor normelor Legii revine persoanelor din cadrul ANAF și al structurilor subordonate contabile, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au grijă de antifraudă fiscală. 

Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are atribuţii în domeniul gestiunii declaraţiilor fiscale şi calculurilor, are atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind nedepunerea în termenul legal al unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale şi după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă că persoanele lucrează la art. alin. (1)  -  (3) [1]  din Legea contabilității nr. 82/1991 nu au desfăşurat activitate.[1]  (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară. 

   (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară. 

   (3) Unitanță Fără Personalitate Juridică, Cu sediul în Spătător, Îngrijire Aparțin Persoanelor DraxuZute La alin. (1) și (2) , cu sediul în România, unitățile de personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, persoanele juridice străine care desfășoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent fără mai mult sau sedii permanente în România, precum și Persoane Juridice Străine Îngrijirea UA Locul de Exitarare A Condimenie Efectivă În România AU Obligație Săgezezeze și să conducă Contabilitatea Proprie. 

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →