Ordinul ANAF nr. 1.768/2021 pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991

În vigoare de la 04 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1057 din 04 noiembrie 2021

 

Competenţa de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii revine persoanelor din cadrul ANAF şi al structurilor subordonate acesteia, care au atribuţii de inspecţie fiscală, precum şi celor care au atribuţii de antifraudă fiscală. 

Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are atribuţii în domeniul gestiunii declaraţiilor fiscale şi bilanţurilor, are atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind nedepunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declaraţiei din care rezultă că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3)[1] din Legea contabilităţii nr. 82/1991 nu au desfăşurat activitate.[1]  (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară. 

   (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară. 

   (3) Unităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul în România, unităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie. 

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide