Ordinul ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Ordinul ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, in vigoare incepand cu data de 30 aprilie 2020, modifica Anexa la Ordinul președintelui ANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere depusa la agentiile pentru ocuparea fortei de munca de catre angajator pentru decontarea sumelor de plata a indemnizatiei acordata angajatului in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Reamintim faptul ca, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, are dreptul de a beneficia de zile libere unul dintre părinți, pentru copii cu vârsta de până la 12 ani sau pentru copii cu vârsta de până la 18 ani (când aceștia au dizabilități), înscriși în cadrul unei unități de învățământ, dacă locul de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca. Pentru fiecare zi liberă, angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Zilele libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, sunt zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută mai sus, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit aceleiasi legi, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoțită si de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă veridicitatea listei angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă.

 

Prin Ordinul ANOFM nr. 389/2020 se modifică structura listei persoanelor care beneficiaza de aceasta indemnizatie, depusa de angajatorii ce solicită decontarea de la bugetul fondului de șomaj a indemnizației plătite către salariați – aceasta lista, sub forma de tabel, se regasteste ca Anexa a Ordinului ANOFM nr.346/2020, in vigoare de la 31 martie 2020, fiind adaugate coloane specifice pentru mentionarea valorii indemnizației brute și a valorii indemnizației nete. Mentionam ca indemnizatia se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

Sursa: legalconsult.ro

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →