Ordinul MF nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

În vigoare de la 01 februarie 2022 cu excepţia art. 13-15, ale căror prevederi se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2021.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 01 februarie 2022

  • Se aplica de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor si de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
  • Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991 si au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Eleîntocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991.
  • Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.
  • Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.
  • Se aprobă structura formularelor "Date informative" (cod 30) şi "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40),care vor insoti situaţiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic.
  • Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014se completează după cum urmează: in planul de conturi general, cuprins la pct. 594, se introduc conturile 6051 "Cheltuieli privind consumul de energie", 6052 "Cheltuieli privind consumul de apă", 6461 "Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor" şi 6462 "Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii".
  • Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, se completează după cum urmează: in planul de conturi, cuprins la pct. 196, se introduc conturile 6051 "Cheltuieli privind consumul de energie", 6052 "Cheltuieli privind consumul de apă", 6461 "Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor" şi 6462 "Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii".
  • Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, se completează după cum urmează: in planul de conturi general, cuprins la pct. 344, se introduc conturile 6051 "Cheltuieli privind consumul de energie" şi 6052 "Cheltuieli privind consumul de apă", 6461 "Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor" şi 6462 "Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii".

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →