Ordinul MFP nr. 1420/2021 privind publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor cu caracter public

În vigoare la 22 noiembrie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1108 din 22 noiembrie 2021

 

• Setări cu caracter public se publică pe serverul Ministerului

Finanțe, pentru a fi accesibile prin rețeaua internet și sunt extra din documentele depuse de entități ale unităților Ministerului Finanțelor și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare.

• Publicarea datelor pe site-ul Ministerului Finanțelor se face zilnic

astfel încât să reflecte schimbările apărute în baza de date cu o întârziere de maximum 24 de ore.

• Setările se stabilesc anual, în funcție de indicatorii cuprinși în

situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de entități conform reglementărilor contabile aplicabile.

• În cazul entităților care au obligația să întocmească raportări

contabile anuale, publicate sunt cele extrase din raportările respective.

• Selecția informațiilor se face pe baza codului unic de înregistrare.

• Din baza de date publicată se încarcă bianual pe portalul Guvernului

la adresa www.data.gov.ro seturile de date în format deschis conținând informații privind entitățile și se pastrează pentru perioada de 10 ani.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →