Ordinul MMPS nr. 1340 si 1341 / 2020

Ordin MMPS nr. 1340 din 01 Septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă


Ordin MMPS nr. 1341 din 01 Septembrie 2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Monitorul oficial nr. 0844 din 15 septembrie 2020

Cele două acte normative analizate astăzi pun în aplicare art. 3 și art. 4 din OUG nr. 132/2020, respectiv adoptă procedura efectivă de decontare a unei indemnizații pentru reducerea timpului de muncă pentru următoarele două categorii de persoane:

a)                                profesioniști, așa cum sunt ei definiți de art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere - exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ);

b)                                persoane ce desfășoară munca în calitate de zilieri, potrivit Legii nr. 52/2011 privind zilierii, cu modificări ulterioare.

Potrivit reglementărilor amintite, profesioniștii ce își reduc activitatea beneficiază de o indemnizație lunară de 41,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Indemnizația reprezintă venit brut și este supusă asigurărilor sociale obligatorii prin depunerea Declarației unice.

Persoanele ce desfășoară activitate în calitate de zilieri beneficiază pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, de indemnizație reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă. Suma se acordă de către beneficiarul de lucrări și ulterior se decontează de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Suma reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitului pe venit și asigurărilor sociale obligatorii în condițiile Codului fiscal.

Ordinul MMPS nr. 1340/2020 reglementează procedura pe care o aplică profesioniștii pentru a beneficia de indemnizație. Acest act normativ adoptă sub formă de tipizat următoarele documente:

  • Cerere adresată ANPIS;
  • Declarația pe propria răspundere a solicitantului;
  • Model de cerere utilizat de cooperatori;
  • Declarația pe propria răspundere a reprezentantului cooperației.

Ordinul MMPS nr. 1341/2020 reglementează documentația pe care o depune angajatorul pentru decontarea indemnizației pentru reducerea timpului de lucru în cazul angajării de zilieri.

Acest act normativ adoptă sub formă de tipizat următoarele documente:

  • Cerere adresată ANPIS;
  • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului angajatorului;
  • Lista zilierilor pentru care se solicită decontarea indemnizației.

Sursa : bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →