Ordinul nr. 1019/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special

În vigoare la 01 iulie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial

Pentru importul de bunuri cu o valoare intrinsecă de maxim 150 euro, pentru care nu se folosește regimul special prevăzut de art. 315 2 din Codul fiscal, adica scutirea d0e TVA la import, TVA aferentă importului se poate achita până pe date de 16 a lunii următoare, în baza unei garanții și în baza unei autorizații emise de autoritate vamală.

Condiții pentru obținerea autorizării

Un importator poate să solicite obținerea acestor autorizații în baza cererii conform modelului din Anexa nr. 1, depuse electronic la biroul vamal, dacă îndeplinește condițiile:

  • declară intenția de a utiliza această procedură;
  • este „operator postal”;
  • este înregistrat în scopuri de TVA – art. 316 din Codul fiscal;
  • nu înregistrează obligații fiscale restante;
  • nu înregistrează debită față de autoritatea vamală;
  • nu este în insolență, reorganizare sau lichidare;
  • constituie garanția necesară.

Garanția = (Valoarea în vamă a bunurilor X 19% X 30 zile) / 365 zile, se constituie prin depuneri la Trezorerie sau printr-o scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit.

Declarația specială de TVA se depune de importator până în date de 16 a lunii următoare, în forma din Anexa nr. 3. Orice eroare dintr-o declarație deja depusă poate fi rectificată termen de 3 ani de la data la care trebuia depusă declarația corectă.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →