Ordinul nr. 1071/2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

În vigoare la 15 iulie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15 iulie 2021

Reglementează situația în care în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte de legea penală în legătură cu mijloacele de proba privind stabilitatea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției.

 

În cadrul acestei proceduri se vor întocmi, după caz, după documente care se concretizează în toată atatea acțiuni: 

-  raportul de inspecție fiscală (parțială sau generală)

- proces-verbal încheiat în condițiile  art. 132   Codul de procedură fiscală, -  referat pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecție fiscală sau pentru justificarea emiterii raportului de inspecție fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuții și anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală; 

-  evidența contribuabililor la care a fost în derulare o acțiune de inspecție fiscală, care a stat la baza unei sesizări penale; 

- adresa prin care contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală este înştiinţat

 

!!! In cazul sesizării organelor de cercetare penală, nu se mai întocmește raport de inspecție fiscală.

_________________________________________________________________________________________

Art.131 Cod Proc Fiscala  -alin.(1) Rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale, cu excepţia cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Artă. 132. Cod Proc Fiscala - Sesizarea organelor de urmărire penală - alin (1) Organul de inspecție fiscală are obligația de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condiții. conform legii penale. 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →