Ordinul nr. 1071/2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Ordinul nr. 1071/2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

 

În vigoare de la 15 iulie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15 iulie 2021

Reglementeaza situaţia în care în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale.

 

În cadrul acestei proceduri se vor întocmi sau utiliza, după caz, următoarele documente care se concretizeaza in tot atatea actiuni: 

- raportul de inspecţie fiscală (parţială sau generală)

- proces-verbal încheiat în condiţiile art. 132  Codul de procedură fiscală, - referat pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea emiterii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală; 

- evidenţa contribuabililor la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală, care a stat la baza unei sesizări penale; 

- adresa prin care contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală este înştiinţat

 

!!! In cazul sesizării organelor de cercetare penală, nu se mai întocmește raport de inspecție fiscală.

_________________________________________________________________________________________

Art.131 Cod Proc Fiscala  -alin.(1) Rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale, cu excepţia cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132. Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Art. 132. Cod Proc Fiscala - Sesizarea organelor de urmărire penală - alin (1) Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală. 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide