Ordinul nr. 1075/2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208

 

 

Ordinul nr. 1075/2021 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" și 209 "Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", precum și al modelului și al modelului. al patrimoniului personal. conținutului formularului 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, 

 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 08 iulie 2021

 

Instrucțiuni de completare a formularului 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i, se modifică. Declarația se depune până pe data de 25 a primei luni din semestrul următor cel încheiat și va contine date despre părțile contractante, impozitul datorat pentru fiecare tranzacție, modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, valoarea de piață, valoarea de transfer, taxele notariale și tranzacțiile. . . scutite de impozit când persoana ce realizează veniturile acestor persoane cu handicap și beneficiază de această scutire de impozit conform Codului fiscal.

Formularul 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" se modifică, se completează și se depune și persoanele fizice cu handicap grav sau accentuează care realizează veniturile din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, scutite. . de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii

Se depune de persoana fizică la autoritatea fiscală în vederea calculării impozitului în termen de 10 zile de la data documentului ce atestă transferul dreptului de proprietate.

Autoritatea fiscală calculează impozitul datorat de persoana fizică și emite decizia de impunere – Formular 253. Impozitul datorat de persoana fizică trebuie achitat în termen de maxim 60 de zile de primă decizie de impunere.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →