Ordinul nr. 1075/2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor

Ordinul nr. 1075/2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", precum şi a modelului şi conţinutului formularului 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit 

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 08 iulie 2021

 

Instrucţiunile de completare a formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i, se modifică. Declarația se depune până pe data de 25 a primei luni din semestrul următor celui încheiat si va contine date despre părțile contractante, impozitul datorat pentru fiecare tranzacție, modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, valoarea de piață, valoarea de transfer, taxele notariale si tranzacțiile scutite de impozit când persoana ce realizează venituri este persoană cu handicap și beneficiază de această scutire de impozit conform Codului fiscal.

Formularul 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" se modifică, se completează şi se depune şi de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire, scutite de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii

Se depune de persoana fizică la autoritatea fiscală în vederea calculării impozitului în termen de 10 zile de la data documentului ce atestă transferul dreptului de proprietate.

Autoritatea fiscală calculează impozitul datorat de persoana fizică și emite decizia de impunere – Formular 253. Impozitul datorat de persoana fizică trebuie achitat în termen de maxim 60 de zile de la primirea deciziei de impunere.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide