Ordinul nr. 1.345/2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 01 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 01 noiembrie 2021

 

Importul de bunuri efectuate în România de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau astfel îi sunt de agenți ori un astfel de organism importă bunurile respective în îndeplinirea sarcinilor lor. sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19 este scutit de TVA - art. 293 alin. (1)  lit. f 1 )  din  Codul fiscal .

Scutirea de TVA prevăzută la  alin. (1)  se acordă momentul importului pe baza prezentării facturii și a contractului de achiziție.

 

Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către agenții ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau astfel de agenții ori un astfel de organism achiziționează bunurile sau serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor de îngrijire. sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19 este scutita de TVA- art. 294 alin. (1)  lit. k 1 )  din  Codul fiscal

 Scutirea de TVA se aplică de către furnizori/prestatori pe baza certificatului prevăzut în  anexa II  la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei  2006/112/CE  privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), sub rezerva notelor explicative care figurează în anexa la certificatul respectiv. 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →