Ordinul nr. 1365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura

În vigoare la 08 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1065 din 08 noiembrie 2021

 

Procedura stabilește cadrul de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primă și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. 

Pentru utilizarea sistemului RO e-Factura, operatorii economici trebuie să se înregistreze în Spațiul privat virtual (SPV) în numărul propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

 

În vederea utilizării sistemului RO e-Factura în relația B2B, emitentul și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura. 

 

Emitentul facturii electronice pregătește fișierul comun facturii electronice în format XML, conform documentației tehnice publicate în secțiunea dedicată RO e-Factura disponibilă pe portalul Ministerului Finanțelor, respectiv Agenția Naţională de Administrare Fiscală.

În vederea transmiterii facturii electronice, emitentul mijloace de identificare electronică pentru accesarea SPV, pentru: 

            a)  interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e-Factura, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface); 

            b)  utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor (www.efactura.mfinante.ro).

În urma transmiterii facturii electronice, sistemul RO e-Factura atribuie automat un număr de identificare, utilizarea ca referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului. 

           

Restul operațiunilor tehnice se regasesc în textul actului normativ.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →