Ordinul nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

În vigoare la 02 februarie 2022

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1056 din 04 noiembrie 2021

Se modifică conținutul și instrucțiunile de completare pentru urmatoarele formulare:

a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010);

b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabili nerezidenţi care desfăşoară activitatea în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013);

c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru contribuabili nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015);

d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016);

e) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020);

f) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030);

g) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice (040);

h) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060);

i) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070);

j) Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (700);

k) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA;

l) Certificat de înregistrare fiscală.

 

Obligațiile fiscale ce trebuie să declare cu caracter permanent care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) impozitul pe profit;

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d) accizele;

e) impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;

f) impozitul pe reprezentanță;

g) contribuția de asigurări sociale datorată de persoane fizice care au calitatea de salariați;

h) contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoane fizice care au calitatea de salariați;

i) contribuţia asigurărilor pentru muncă;

j) redevenţele miniere;

k) redevenţele petroliere;

l) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;

m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;

n) impozitul asupra veniturilor necesare pentru ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;

  • o) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

p) taxele datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc;

q) impozitul specific unor activități.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →