Ordinul nr. 1958/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declaraţiilor referitoare la numerarul însoţit sau neînsoţit, modelul şi modul de emitere a deciziei autorităţii vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1176 din 13 decembrie 2021

Procedura de declarare a autorității vamală a sumelor în numerar cu valoare mai mare de 10.000 euro când sumele intra sau părăsesc Comunitatea Europeană este reglementată de Ordinul 1958/2021 coroborat cu Regulamentul UE nr. 1672/2018 în vigoare din data de 3 iunie 2021.

Astfel, acest regulament clasifică aceste intrări sau ieșiri de număr de pe teritoriul UE în:

a) Numerar însoțit, respectiv sumele ce se află în posesia unei persoane fizice;

b) Număr neînsoțit, zona numerarul ce constituie unui transport și nu este însoțit de o persoană fizică.

Persoanele care transportă numerar peste 10.000 euro, la intrarea sau la ieșirea din UE au obligația să depună o declarație cu privire la deținerea sumei de 10.000 euro din care să rezulte identitatea persoanelor fizice, identitatea proprietarului dacă este altă persoană decât purtătorul, proveniența economică a banilor. . . , utilizarea preconizată a numerarului etc.

În cazul în care se identifică numărul neînsoțit în valoare mai mare de 10.000 euro, ce intra sau iese din UE, autoritățile vamale pot să solicite expeditorului sau destinatarului ca acesta să depună o declarație de informare într-un termen maxim de 30 de zile de la solicitare. .

Autoritățile competente pot să rețină sumele în număr până la depunerea declarației de informare intocmind urmatoarele documente: decizie de reținere temporară a numărului; decizie de prelungire a termenului de reținere temporară a numeralului; adeverință de reținere a numerarului.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →