Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Ordinul stabilește două tipuri de certificate de urgență:

 

  1. TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat societăților care au întrerupt total sau parţial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice;
  2. TIP 2 (GALBEN) - eliberat societăților care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

 

Pentru obținerea acestor certificate se va depune o cerere exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/,  iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării. 

 

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă. 

 

În vederea obţinerii certificatului de urgenţă TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informaţii şi documente: 

   a) datele de identificare

   b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat (închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat).

 

Documentele se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică

 

În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens. 

 

Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la Registrul Comerțului vor furniza şi documente privind autorizarea activităţii. 

Modelul declaraţiei pe propria răspundere se regăsește atașat acestui e-mail și pe platforma http://prevenire.gov.ro

Certificatele sunt eliberate doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România. 

Certificatele sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr. 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →