Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Ordinul nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, in vigoare de la 25 martie 2020, a fost modificat prin alte doua Ordine, anume: Ordin nr.822/2020 si, respectiv, Ordin nr.872/2020.

 

   Initial, Ordinul 791/2020 stabilea faptul ca certificatul de situatii de urgenta TIP 2 (GALBEN) urma sa fie eliberat solicitantilor care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020, in baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat (diminuarea incasarilor in cuantumul indicat). 

   Ulterior, prin Ordinul nr.822/2020, in vigoare incepand cu data de 02 aprilie 2020, a fost modificat actul normativ la care facem referire, stabilindu-se ca certificatul TIP 2 (GALBEN) va fi eliberat solicitantilor care au inregistrat o diminuare a veniturilor sau a incasarilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% prin raportare la media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.       Certificatul este eliberat tot in baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal, amintita mai sus.

          Ordinul nr.872/2020, in vigoare incepand cu data de 14 aprilie 2020, modifica, in acelasi sens, si modelul declaratiei pe proprie raspundere, anexata Ordinului nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

1. Certificatul de Situație de Urgență Tip I (ALBASTRU) se elibereaza pentru solicitantii care au fost afectati de masurile luate prin Ordonantele Militare, printre care: Operatorii economici care au fost nevoiti sa suspende activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor (restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice); Operatorii economici care au fost nevoiti sa suspende activitatile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de ingrijire personala, realizate in spatii inchise; Operatorii economici care au fost nevoiti sa interzica organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise; Operatorii economici care distribuie medicamente la export; Operatorii economici care dsfasoara activitati in cadrul cabinetelor de medicina dentara; Operatorii care desfasoara activitati de comercializare in centrele comerciale, cu excepțiile prevazute de Ordonanta Militara nr.2/2020, s.a.m.d.

Sintetizand, orice operator economic care intra sub incidenta Ordonantelor militare 1-9 din 2020, intrerupandu-si total sau partial activitatea ca urmare a masurilor astfel adoptate, poate solicita certificatul de tip 1 (ALBASTRU).

2. Certificatul de Situație de Urgență Tip II (GALBEN) se elibereaza pentru operatorii economici care, în urma instituirii starii de urgenta au inregistrat reducerea incasarilor sau a veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% raportat la media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Cele doua tipuri de certificate de situatii de urgenta vor fi solicitate in baza declarației pe proprie răspundere a solicitantului/reprezentantului legal al acestuia. Modelul declaratiei pe proprie raspundere se gaseste pe platforma pusa la dispozitie de catre Ministerul Economiei (http://prevenire.gov.ro), fiind vorba de un singur model in care solicitantul va bifa tipul de certificat solicitat.

 

Facilitati acordate in baza CSU:

I. Conform OUG nr.29/2020:

- in baza Certificatului de situatii de urgenta, întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare;

- in baza Certificatului de situatii de urgenta, se instituie o prezumtie în materia forței majore pentru întreprinderile mici și mijlocii care detin acest certificat;

- in baza Certificatului de situatii de urgenta, întreprinderile mici și mijlocii nu vor datora penalități de întârziere în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice.

Va reamintim faptul ca pentru a beneficia de ajutorul de șomaj tehnic de 75% nu este necesar certificatul de situatii de urgenta.

II. Conform OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, beneficiaza de respectivele facilitati (amanarea platii ratelor) numai debitorii care detin certificatul de situatii de urgenta.

III. Conform OUG nr.48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale, contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, datorat potrivit Legii nr.170/2016, nu datorează impozitul specific pe perioada stării de urgență decretate, numai daca si-au interupt activitatea total sau partial, detin certificatul de situatii de urgenta si nu se afla in stare de insolventa.

Reamintim faptul ca Legea nr.170/2016 reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 - "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor").

Concluzii:

Prin urmare, modificarea adusa prin Ordinul nr.822/2020 a avut in vedere situatia in care nu incasarile sunt diminuate, ci doar veniturile unui operator economic.

   Veniturile sau cheltuielile se inregistreaza la data efectuarii respectivei operatiuni, ex: atunci cand se efectueaza o vanzare si se emite o factura, aceasta se inregistreaza, insa de cele mai multe ori plata nu este efectuata la data emiterii facturii – cu toate acestea contravaloarea facturii fiscale neachitate reprezinta un venit pentru vanzator. Acelasi rationament se aplica si pentru operatiunea in oglinda - atunci cand se achizitioneaza un bun/serviciu si nu se efectueaza plata pe loc, insa factura fiscala emisa se inregistreaza in contabilitate, cu titlu de cheltuieli. Veniturile si cheltuielile se iau in considerare in calculul profitului lunar, astfel ca, pentru ca profitul sa fie conform cu aceste documente, ar trebui sa se efectueze respectivele incasari/plati in decursul aceleiasi luni. Incasarea sau plata se inregistreaza in contabilitate la momentul efectuarii acestora, moment care, astfel cum am aratat, de cele mai multe ori este diferit fata de cel al emiterii/inregistrarii unei facturi fiscale.

 

   Acesta este motivul pentru care, prin Ordinul nr.822/2020, s-a stabilit faptul ca certificatul de situatii de urgenta poate fi solicitat si in ipoteza diminiuarii veniturilor lunii martie cu 25% raportat la lunile anterioare. Astfel, consideram ca s-a avut in vedere ipoteza in care anumiti operatori economici inca inregistrau incasari, in baza unor facturi fiscale emise anterior instituirii starii de urgenta, motiv pentru care nu putea demonstra diminuarea activitatii si nu puteau solicita certificatul de situatii de urgenta. In reglementarea actuala, se are in vedere activitatea reala a operatorului economic, bazata pe veniturile inregistrate incepand cu luna martie, pentru a se stabili daca activitatea acestuia a fost afectata de instituirea starii de urgenta si daca acesta justifica solicitarea certificatului de situatii de urgenta, pentru a beneficia de facilitatile legale acordate operatorilor care detin acest certificat.

   Avand insa in vedere formularea ,,venituri sau incasari” un operator economic poate opta la completarea formularului pentru obtinerea CSU pentru venituri sau incasari in functie de interesul sau, pentru venituri atasand balanta, iar pentru incasari fisa de cont.

 

 

Sursa: legalconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →