Ordinul nr.936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020

La data de 21 aprilie 2020 a intrat in vigoare Ordinul nr.936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prin Ordinul ANAF nr.147/2020, se stabileste faptul ca poti fi directionate de către contribuabili anumite sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Directionarea acestor sum de bani se face in baza formularului 230 «Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat» 

Prin noul Ordin nr.936/2020f, se stabileste faptul ca formularul 230 poate fi transmis si prinmijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou, în format hârtie, scanate."

De asemenea, de la data publicării acestui Ordin, pe perioada stării de urgență și în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență pe teritoriul României se suspendă aplicarea prevederilor cap. III din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 referitoare la modalitatea de notificare a contribuabilului privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”. 

De la data publicării acestui Ordin, pe perioada stării de urgență și în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență pe teritoriul României organul fiscal central competent efectuează virarea sumelor din impozitul anual datorat în contul entităților nonprofit/unităților de cult, potrivit opțiunii exprimate de contribuabili în formularul 230, cu respectarea termenului de 90 de zile de la data depunerii cererii.

Prin acelasi act normativ, se modifica continutul notificarii catre contribuabil, forma finala putand fi regasita in Anexa nr.3 a Ordinului nr.147/2020.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →