Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Se acordă zile libere dintre copiii pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unități de învățământ, pentru supravegherea cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au întreținere. copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizare a cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțe, în situația limită sau suspendarea activităților didactice. îngrijire. presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ.

 

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui depusă la angajatorul acestuia însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere. Zilele libere se acordă de date depunerii cererii, dar nu mai devreme de date la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice. 

Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte rezultă că, pentru a-și cere toate lucrurile, nu a solicitat locul de muncă acesta liber ce-i s-ar cuveni.

Indemnizația pentru fiecare liberă acordată este în suma brută și se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază zilei lucrătoare, dar nu mai mult de corespondent pe zi. a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentala bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Indemnizatia este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asigurătorii pentru muncă, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora. 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →