Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Începând cu data de 4 octombrie 2021 până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului în temeiul art. 52 lit c) Codul Muncii (în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare), indemnizațiile de îngrijire a beneficiilor salariale se stabilesc la 75% din salariul de bază al locului de muncă. munca. muncă ocupată și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021  nr. 16/2021 .

Indemnizatia se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea a fost suspendata, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021, aceasta supusa impozitarii si platilor contributiei sociale obligatorii, calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a. . contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor  art. 220 5  din Legea nr. 227/2015 

 

Declarația impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației conform art. 147  alin. (1)  din Legea nr. 227/2015.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este date de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. 

În situația în care un angajat sunt încheiate mai multe contracte individuale de muncă cel puțin un contract este activ pe perioada 4 octombrie -31 decembrie 2021, în care să obțină câștiguri la nivelul indemnizației, acesta nu beneficiază de indemnizația respectivă. 

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase. 

Perioada pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada 4 octombrie -31 decembrie 2021.

 

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei OUG.

 

Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documente.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. 

 

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar catre angajat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

 

Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeaşi perioadă din lună, pentru salariaţi diferiţi, acordarea indemnizaţiei şi decontarea indemnizaţiei reglementată la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (pe durata reducerii timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru).

 

Nu beneficiază de indemnizaţie salariaţii următorilor angajatori: 

   a) instituţii şi autorităţi publice,

   b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricţii din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

 

In plus, beneficiază de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, alte categorii de persoane care realizează venituri, după cum urmează: 

   a)  profesionişti reglementaţi de art. alin. (2)  din Legea  nr. 287/2009  privind Codul civil,

   b)  persoanele fizice care obțin venituri exclusive din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea  nr. 8/1996  privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

   c)  persoane care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii  nr. 1/2005  privind organizarea și funcționarea cooperației.

   

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →