Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

La data de 31 martie 2020 a intrat in vigoare Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prin intermediul careia se aduc importante modificari referitoare la contractele de credit acordate anumitor categorii de debitori.

 

In sensul OUG 37/2020:

Creditorii sunt instituțiile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, anume institutiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora și instituțiile de credit din alte state membre, respectiv din state terțe, care desfășoară activitate pe teritoriul României; societățile de servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții; băncile de credit ipotecar, persoane juridice române, ca instituții de credit specializate, al căror obiect principal de activitate îl constituie desfășurarea cu titlu profesional a activității de acordare de credite ipotecare pentru investiții imobiliare și atragerea de fonduri rambursabile de la public prin emisiune de obligațiuni ipotecare; instituțiile financiare nebancare (entități ce desfășoară activitate de creditare cu titlu profesional în condițiile stabilite de legea nr.93/2009);

Debitorii vizati sunt persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (care funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008), indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing (cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006);

Beneficiaza de aceste facilitati debitorii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

  1. 1.     - si-au intrerupt activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau

       - dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;

  1. 2.      nu se afla în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Mentionam ca aceste conditii nu este necesar sa fie indeplinite si de persoanele fizice. De asemenea, avand in vedere exprimarea utilizata, consideram ca aceste conditii nu trebuie sa fie indeplinite nici de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (care funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008), indiferent de forma de exercitare a profesiei autorizate, ci doar de persoanele juridice.

 

Modificari:

1. Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

Atentie: Aceasta facilitate poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată. Măsura se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

2. Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

3. Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

4. De prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Termen transmitere solicitare: Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii vor trimite creditorilor o solicitare în acest sens, prin posta sau e-mail, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, in termen de maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Solicitarea poate fi efectuata de catre debitorul si telefonic, in cazul in care acesta nu are posibilitatea transmiterii acesteia prin mijloacele aratate mai sus, caz in care creditorul va fi obligat sa inregistreze convorbirea telefonica. Toti creditorii vor publica pe site-ul propriu un numar de telefon dedicat.

Debitorii pot solicita, astfel, suspendarea obligatiei de plata a ratelor scadente (principal, dobanzi si comisioane) pentru o perioada cuprinsa intre una si noua luni, fara sa depaseasca data de 31 decembrie 2020. Odata aprobata de catre creditor, solicitarea debitorului va incepe sa produca efecte inca de la data comunicarii acesteia catre creditor.

Ce se intampla cu dobanzile? Acestea vor fi capitalizate la soldul existent, la finalul perioadei de suspendare, urmand a deveni parte din principal si a fi achitate esalonat, pe durata ramasa a creditului, ulterior suspendarii.

            In cazul creditelor ipotecare contractate de catre persoanele fizice, dobanda acumulata in perioada de suspendare va fi calculata conform contractului de credit si va reprezenta o datorie distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii. Pentru aceasta datorie, dobanda va fi 0%, iar plata se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare, conform art.4 din OUG 37/2020. In acest caz, Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, garanteaza in procent de 100% plata dobanzii astfel calculate. Scrisorile de garantie necesare vor fi emise de catre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, mandatat de Ministerul Finantelor Publice, in baza conventiilor de garantare incheiate cu creditorii.

Creditorii urmeaza sa comunice Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), pe propria raspundere, valoarea totală a angajamentului de garantare (rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori). Dupa efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finantelor Publice, F.N.G.C.I.M.M. întocmește un titlu de creanță prin care se individualizează obligațiile de plată ale persoanelor fizice beneficiare ale facilității prevăzute de prezenta Ordonanta. Titlul de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii. Garantiile vor fi platite din bugetul de stat.

Avand in vedere faptul ca, in baza OUG 37/2020, contractele de credit incheiate urmeaza a fi modificate, s-a stabilit faptul ca aceste modificari vor opera de drept, fara sa fie necesara incheierea unor acte aditionale de catre parti. In termen de 30 de zile de la primire notificarii formulate de debitor, creditorul este obligat sa notifice debitorului noile clauze contractuale.

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →