Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii - Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06 mai 2021

 

OUG 37/2021 se adresează angajatorilor – microîntreprindere (înregistrează un număr de până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri sau dețin active de până la 2.000.000 euro) care:

-          Sunt scutiti de obligația întocmirii fișei postului, iar sarcinile de servicii pot fi comunicate salariatului în mod verbal.

-          Sunt scutiți de obligația întocmirii regulamentului intern.

Urmatoarele elemente trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă, cu excepţia fişei postului pentru salariaţii microîntreprinderilor

   a) identitatea părţilor;  b) locul de muncă;  c) sediul angajatorului;  d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România, fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;  e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale;  f) riscurile specifice postului;  g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;  h) durata contractului;  i) durata concediului de odihnă;  j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;  k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;  m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;  n) durata perioadei de probă.  o) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului. 

Pentru salariaţii mobili, salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu şi salariaţii microîntreprinderilor, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu excepţia microîntreprinderilor, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →