Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003

Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06 mai 2021

 

OUG 37/2021 se adresează angajatorilor – microîntreprindere (înregistrează un număr până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri sau dețin activ până la 2.000.000 euro) care:

- Sunt scutiți de obligația întocmirii fișei postului, iar sarcinile de servicii pot fi comunicate salariatului în mod verbal.

- Sunt scutiți de obligația întocmirii regulamentului intern.

Următoarele elemente trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, cu excepția fișei postului pentru salariații microîntreprinderilor.

   a) identitatea părților;  b) locul de muncă;  c) sediul angajatorului;  d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România, fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;  e) criteriile de evaluare a activităților profesionale;  f) riscurile specifice postului;  g) data de la care contractul urmează să își producă efectele;  h) durata contractului;  i) durata concediului de odihnă;  j) condițiile de acordare a preavizului de părțile contractante și durata acestuia;  k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul; 

   l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;  m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;  n) durata perioadei de probă. o ) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau temporală marca electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului. 

Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară munca domiciliu și salaria microîntreprinderilor, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiții de stabilitate cu salarii prin acord, în funcție de activitate specifică desfășurată de aceștia.

intern se întocmește de Regulamentul angajator, cu excepția microîntreprinderilor, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților.

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →