Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

În vigoare de la 08 aprilie 2020

Prin acest act normativ s-a stabilit faptul ca procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se vor initia în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgență. Pana la data preluării de către noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor, se prelungesc mandatele actualelor autoritati ale administratiei publice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Prin derogare de la prevederile legale, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din acest an, numărul minim al susținătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumătate. De asemenea, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători.

Pentru a propune candidaturi în toate circumscripțiile electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot opta să depună la Biroul Electoral Central, în cel mult 30 de zile de la începerea perioadei electorale, liste de susținători la nivel național, care cuprind un număr minim de 25.000 de alegători, din care cel puțin 500 de alegători în fiecare județ și 1.000 de alegători în municipiul București.

Pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, consiliul județean, primari și președintele consiliului județean într-un județ, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului București și primarul general, în municipiul București la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot opta ca, în locul depunerii listelor de susținători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul județului respectiv sau al municipiului București, după caz, a unor contribuții electorale în valoare de cel puțin 50 de salarii de bază minime brute pe țară.

In cazul in care va exista un candidat independent, acesta va putea opta ca, în locul depunerii unei liste de susținători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală a unei contribuții electorale în valoare de cel puțin 3% din valoarea maximă admisă pentru funcția pentru care candidează, conform art. 28 alin. (12) lit. b) -n) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de candidatura si listele de sustinatori vor putea fi depuse si electronic.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →