Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

   Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vigoare de la 05 mai 2020, s-au stabilit urmatoarele masuri:

1. Persoanele care, la data instituirii starii de urgenta, beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la varsta de 7 ani, beneficiaza de aceste drepturi si pe intreaga durata a starii de urgenta, in situatia in care copilul a implinit sau urmeaza sa implineasca varsta de 7 ani in aceasta perioada;

   Reamintim ca, pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinții firești (inclusive adoptatorul, persoana careia i s-a incredintat copilul in plasament, tutorele) beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după cum urmează: 

   a) în continuarea concediului pentru creșterea copilului; 

   b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creșterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data nașterii copilului; 

   c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condițiile de mai sus, dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului.

   Pe perioada concediului prevăzut mai sus se acordă o indemnizație lunară egală cu cuantumul minim al indemnizației lunare de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. 

2. Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, beneficiază de concediul de acomodare și de indemnizația lunară acordata adoptatorului/oricaruia dintre sotii familiei adoptatoare, drepturile aferente acestui concediu se asigură pe toată durata stării de urgență și în situația în care perioada maximă de concediu prevăzută de lege s-a finalizat în perioada acestei stări de urgență.

Reamintim ca adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, activități independente sau activități agricole, denumit în continuare persoană îndreptățită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 3,4 ISR. Concediul și indemnizația prevăzute mai sus se acordă pe baza cererii persoanei îndreptățite.

 

 

Daria Bilbă

Legal Managing Partner

 

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →