Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 30 iunie 2021

Persoanele fizice care desfășoară activități independente sau practică profesii libere, agricultorii, persoanele casnice, persoanele fără venituri, orice persoană fizică are dreptul la concediu medical daca semnează contractul pentru a se asigura în scopul obținerii unui concediu medical cu Casa de Sănătate.

Aceste persoane contribuie cu procentul de 1% din venitul bază de calcul. Venitul lunar pentru care se optează plata contribuției poate fi ales de persoana fizică si nu poate să fie mai mic decât salariul minim brut garantat în plată, dar nici mai mare de valoarea de 3 ori salariul minim brut garantat în plată. In consecinta, baza de calcul luată în considerare la determinarea venitului din concediul medical va avea valoarea minimă a salariului brut fără a depăși de 3 ori salariul minim garantat în plată.

Excepție: contractele de asigurare pentru indemnizații pentru maternitate unde plafonul maxim lunar de asigurare este de 12 salarii minime brute.

Persoanele fizice pot beneficia de concedii medicale dacă: stagiul minim de asigurare este de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare celei în care se acordă concediu medical.

Se reduce la 5 zile suportate din bugetul Fondului Național de Asigurări de Sănătate dacă o persoană s-a deplasat în interes personal într-o zonă cu epidemie, iar la întoarcere se instituie carantinarea acesteia;

Constituie contravenție amendată de la 1.000 lei la 2.000 lei cu recuperarea indemnizației primite fapta unui salariat de a solicita certificat medical pentru un angajator, iar în același timp să presteze activitate la un alt angajator.

!!! Angajatorii care au solicitat decontarea concediilor medicale și au fost respinse aceste solicitări pentru diverse deficiențe, aceștia au termen de remediere a cauzelor de respingere până la data de 31 decembrie 2021.

!!! Începând cu 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere, respectiv de depunere a noilor cereri însoțite de documentele justificative, este de maxim 90 de zile de la primirea comunicării.

 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →