Ordonanța de urgență nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială

   Prin Ordonanța de urgență nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vigoare de la 21 aprilie 2020, se aduc o serie de modificari Ordonantei de Urgenta nr.30/2020.

 Conform OUG nr.30/2020, beneficiau de indemnizație de șomaj tehnic alti profesioniști, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

   Prin OUG nr.53/2020 se modifică procedura de acordare a indemnizației de șomaj tehnic pentru membrii cooperațiilor. Aceștia sunt încadrați în baza convențiilor individuale de muncă și nu vor depune personal cererile pentru șomajul tehnic. Desigur, indemnizația este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii, iar la calculul impozitului pe venit nu se acordă deducere de bază.

   În cazul indemnizației de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005, privind organizarea si functionarea cooperatiei, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

   Prevederile mentionate mai sus cu privire la indemnizatia oferita anumitor categorii de persoane nu se aplică societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

 Reamintim faptul ca pot beneficia de aceasta indemnizatie si persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap.

   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifică și se completează, după cum urmează:

Sumele reprezentând indemnizațiile nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă. Aceasta masuri încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

   Pentru categoriile de beneficiari prevăzuți de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (alti profesioniști, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2), termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie (până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară), se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgență este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  Pentru acordarea indemnizațiilor aferente lunii aprilie și lunilor următoare din perioada stării de urgență termenul de depunere a solicitărilor este până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

 

Sursa: legalconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →