OUG nr. 13 din 24 Februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991

 

Monitorul oficial nr . 0197 din 26 februarie 2021

Actul normativ analizat aduce multiple clarificări normative. Cele mai importante modificări sunt :

a) Se reformulează anularea deducerii cheltuielilor generate de partenerii din justiții necooperante fiscale. Începând cu date de 01 ianuarie 2021, sunt cheltuieli nedeductibile fiscale la calculul impozitului pe profit doar aceleași de la furnizori înscriși în Anexa 1 din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante fiscale și doar în situația în care tranzacțiile nu au avut un scop economic.

Foarte important: la art. III din ordonanță, se menționează în mod expres că la calculul rezultatului fiscal al trimestrului I din anul 2021, cheltuielile cu cerințele furnizorilor din Anexa 2 din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante fiscale sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. Astfel, cele mai bune din Turcia, Thailanda sau Australia au același regim fiscal ca și altele.

b) Se reformulează art. 282 din Codul fiscal, în sensul că plafonul de TVA la încasare de 4.500.000 lei, este reglementat unitar în întregul temei normativ care face referire la plafonul de TVA la încasare, astfel încât acesta să și poată fi aplicat în activitatea economică după 01. martie 2021.

Foarte important: legiuitorul a precizat în mod expres faptul că dacă o persoană ce sistemul de TVA la încasare a depășit în perioada 01 ianuarie – 26 februarie 2021 cifra de afaceri de 2.250.000 lei, însă nu a atins plafonul de 4.500.000 lei , aceasta rămâne pentru perioada amintită în Registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare.

c) Se reformulează mai clar regimul fiscal al cadourilor și tichetelor cadou acordate cu ocazia zilelor de Paște și Crăciun sau pentru alte culte religioase două zile similare, sau cu ocazia zilei de 1 iunie sau cu ocazia zilei de 8 martie, când acestea se acordă doamnelor. . Prevederile se aplică cu veniturile aferente lunii martie 2021.

Acordarea tichelor cadou cu ocaziile mai sus amintite nu venit de natură salarială, dacă valoarea tichetelor cadou acordată pentru fiecare persoană și cu fiecare ocazie nu depășește 150 lei. Dacă suma depășește 150 lei, suma ce depășește această valoare este supusă impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale obligatorii.

Notă: nu sunt modificări deosebite, se transferă norma de aplicare în cadrul Codului fiscal.

Foarte important: regimul fiscal la acordarea de tichete cadou în alte ocazii decât cele patru menționate, nu a suferit modificări. Artă. 142 lit. r) din Codul fiscal nu a fost abrogat.

d) Se reiterează faptul că angajații pot deconta cheltuielile turistice și/sau de tratament și acestea nu venituri de natură salarială, valoarea totală cumulată într-un an pentru fiecare angajat nu depășește salariul mediu brut pe țară.

e) Termenul de depunere al formularului 223 - Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale este date de 15 aprilie 2021 inclusiv.

Modificări privind legea contabilității:

  • Societățile străine ce au locul conducerii efective în România au obligația de a conduce contabilitate conform Legii contabilității din România.
  • Se extinde obligația inventarierii patrimoniului cu ocazia contabilității divizării sau transformării formei juridice a persoanelor ce au obligația ținerii.
  • Se menționează în mod expres că situațiile financiare interimare respectivele raportări contabile se vor păstra 10 ani.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →