OUG nr. 147 din 27 August 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți


OUG nr. 147 din 27 August 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Monitorul oficial nr. 0790 din 28 august 2020

Actul normativ analizat se adresează părinților cu copii în vârstă de până la 12 ani, sau cu copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în sistemul de învățământ.

Există posibilitatea ca, la deschiderea anului școlar 2020 – 2021, unitățile de învățământ să decidă efectuarea de cursuri atât în sala de curs cu prezența elevului, cât și efectuarea de cursuri cu comunicare la distanță, fără ca elevii să fie prezenți în clasă, sau alte metode alternative ce presupun limitarea prezenței efective a elevilor în unitățile de învățământ.

Potrivit OUG nr. 147/2020, se acordă zile libere părinților, când este limitată prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ.

Pentru fiecare zi liberă, părintele în drept are dreptul la o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, fără a depășii 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, ce ar corespunde unei zile lucrătoare.

Indemnizația amintită este în sumă brută și este supusă impozitului pe venit și asigurărilor sociale obligatorii, așa cum este reglementat în Codul fiscal. Pentru această indemnizație, se datorează plata contribuției asiguratorie pentru muncă.

Indemnizația este suportată din fondul pentru garantarea la plată a creanțelor salariale, iar angajatorii trebuie să respecte procedura din ordonanță pentru decontarea indemnizațiilor.

În esență, procedura constă în parcurgerea unor etape, astfel:

a)                      Angajatorul efectuează plata indemnizației către salariat, respectiv plata impozitelor și contribuțiilor datorate aferente unei luni;

b)                      În termen de cel mult 30 de zile de la efectuarea plății impozitului și contribuțiilor aferente indemnizației, cererea de încasare a indemnizației și documentele justificative se depun în format ”letric” către Agențiile pentru ocuparea forței de muncă;

Notă: cererea și documentele se pot depune și electronic, printr-o procedură existentă pe pagina de internet ”aici.gov.ro”.

c) În termen de 15 zile de la depunerea documentelor, trebuie decontată suma indemnizației către angajatori.

Cum procedează un părinte interesat în a obține zilele libere și indemnizația?

Salariatul interesat va depune la angajator o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, respectiv certificatele de naștere ale copilului/copiilor. Din declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte trebuie să rezulte că nu a solicitat și acesta indemnizația de zile libere prevăzute de prezenta ordonanță.

De asemenea, celălalt părinte trebuie să declare că nu se află în una din următoarele situații:

  • Nu este în concediu pentru creșterea copiilor;
  • Nu este asistentul personal al copiilor;
  • Nu se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
  • Nu are raportul de muncă suspendat pe baza procedurii privind șomajul tehnic prevăzută în Codul muncii;
  • Trebuie să realizeze venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură impozitate în sistem real.

Foarte important: unitățile de învățământ ce iau decizia de a limita/suspenda cursurile au obligația ca în termen de 10 zile de la această decizie să transmită în format electronic la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă, listele nominale cu copii aflați în sfera limitării sau suspendării cursurilor.

În funcție de situația fiecărui copil, transmiterea listelor se va face de inspectoratele școlare, de primării sau de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.

Procedura de acordare a acestor zile libere stabilește faptul că aceasta nu este aplicabilă pentru angajații din sistemul național și apărare, ordine publică și securitate nețională, angajații din penitenciare și cei din sistemul sanitar public.

Fac excepție părinții din aceste sectoare de activitate unde există familii monoparentale.

În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în domeniile enumerate, aceștia au dreptul la o majorare a veniturilor salariale cu 75% din salariul de bază, fără a depășii 75% din salariul mediu brut utilizat la elaborarea bugetului asigurărilor sociale, corespunzător numărului de zile libere la care ar fi avut dreptul.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →