OUG nr. 198 și 199 din 2020

OUG nr. 199 din 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Monitorul oficial nr. 1108 din 19.11.2020

OUG nr. 198 din 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Monitorul oficial nr. 1108 din 19.11.2020

Prin OUG nr. 130/2020 a fost adoptat în program de granturi acordabile persoanelor fizice ce desfășoară activități independente sau societăților din categoria IMM.

Aceste categorii de granturi sunt: 

a)      Microgranturi în sumă forfetară de 2.000 euro;

b)      Finanțări pentru capitalul de lucru acordate în procent de până la 15% din cifra de afaceri;

c)      Finanțarea unor proiecte de investiții cu sume între 50.000 – 200.000 euro cu cofinanțare proprie.

Prin Legea nr. 220/2020 s-au extins activitățile pentru care se pot acorda acele granturi cu noi coduri CAEN.

Prin OUG nr. 199/2020  se reformulează mai clar categoriile de persoane fizice ce beneficiază de microgranturi în sensul că pot fi persoanele fizice ce desfășoară activități independente sub formele de organizare cunoscute, dar și ONG organizații fără scop patrimonial ce desfășoară activități economice.

Codurile CAEN pentru care se pot acorda microgranturi sunt cele enumerate în anexa 1 din OUG nr. 130/2020 cu modificări ulterioare.

Condiția de existență a unei cifre de afaceri de 5.000 euro realizată în anul 2019 se adaptează la situația operatorilor economici noi înființați în anul 2019. Astfel, cifra de afaceri de 5.000 euro corespunde unui nr. de 12 luni reprezentând un plafon lunar de 415 euro, iar acest plafon se înmulțește cu nr. de luni de la înființare.

Se majorează bugetul alocat Măsurii II Capital de lucru de la suma de 350.000.000 euro la suma de 1.067.095.588 euro.

În limita totală a bugetului aprobat în funcție de solicitările societăților IMM între cele 3 categorii de tipuri de granturi acordate se pot modifica bugetele, astfel încât bugetul neutilizat dintr-o categorie de granturi să poată fie utilizat la o altă categorie de granturi.

Noul buget și modul efectiv de utilizare și acordare a sumelor va fi operațional în termen de 10 zile de la aprobarea acestei scheme de ajutor de stat de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare.

Prin OUG nr. 198/2020 se modifică și se extinde categoria părinților ce beneficiază de zile libere generate de faptul că sistemul de învățământ nu permite prezența fizică a elevilor în cadrul instituțiilor de învățământ.

Astfel, în perioada lunii noiembrie 2020 – 31 decembrie 2020 se pot acorda zile libere plătite pentru acei părinți ai căror copii sunt din categoria  antepreşcolarilor. Preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ.

Foarte important: actuala ordonanță extinde categoriile de părinți ce au dreptul la zile libere, la copii din categoria  antepreşcolari și preșcolari însă condițiile de fond și formă de aplicare sunt cele din OUG nr. 147/2020 cu modificări ulterioare.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →