OUG nr. 227 din 2020

OUG nr. 227 din 2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori 

 

Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020

 

Având în vedere că, prin HG nr. 1.065/2020 starea de alertă a fost prelungită pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 14 decembrie 2020 și că acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitoriîn temeiul OUG nr.37/2020 a expirat la data de 31 decembrie 2020, a fost adoptată OUG nr.227/2020 care modifică și completează OUG nr. 37/2020 după cum urmează: 

 

  1. Se prelungește suspendarea obligației de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020 pentru o perioadă maximă de 9 luni.
  2. De această facilitate benficiază debitorii care:
  • debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligaţiilor de plată până la 15 iunie 2020;
  • debitorii care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la data de 30 martie 2020.
  1. Perioada maximă pentru suspendare este de 9 luni, atât pentru creditele pentru care s-a obţinut deja suspendarea obligaţiilor de plată, cât şi pentru cele pentru care nu s-a aplicat această facilitate.
  2. Solicitările pentru suspendarea plăţii obligaţiilor pot fi transmise instituţiilor bancare şi non-bancare până la data de 15 martie 2021, cererea este analizată şi se va emite o decizie până cel târziu la 31 martie 2021.
  3. De aceste facilităţi pot beneficia debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, şi nu înregistrează restanţe la data solicitării.
  4. De asemenea, debitorii trebuie să declare pe propria răspundere scăderea veniturilor/a încasărilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată prin raportare la perioada similară anilor 2019/2020, după caz.

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →