OUG nr. 25 din 04 Februarie 2020

OUG nr. 25 din 04 Februarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Monitorul Oficial nr. 0109 din 12 februarie 2020

OUG nr. 25/2020 modifică două acte normative importante:

a)      Legea nr. 95/2006 privind sănătatea;

b)      OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

 

Unele modificări sunt tehnice, iar altele privesc un public larg. Să parcurgem modificările considerate de noi ca fiind relevante.

1)      Se definește mai exact noțiunea de ”derulare a unui program national de sănătate” ca fiind acele programe ce asigură tratamente specific pentru boli cu impact major asupra sănătății publice.

2)      Furnizorii privați de servicii medicale pot participa la implementarea programelor naționale de sănătate cu decontarea sumelor de la buget.

3)      În cazul în care furnizorii privați de servicii medicale participă la un program național de sănătate cu decontarea unor sume de la budget, aceștia nu au dreptul să solicite de la pacienți sume suplimentare față de cele decontate.

4)      Spitalele private pot organiza servicii medicale private de urgență. Lista spitalelor private ce asigură servicii medicale de urgență va fi aprobată prin hotărâre de Guvern.

5)      Se suspendă coplata serviciilor medicale când pacienții optează pentru furnizori privați de servicii medicale, până la data de 01 aprilie 2021.

6)      Se reglementează condițiile prin care un furnizor de servicii medicale poate semna un contract cu casele de sănătate.

7)      Se elimină obligația plății serviciilor medicale când îți aduci daune propriei sănătăți din culpă. Până acum, dacă un cetățean se lovea cu un ciocan peste deget în mod intenționat, era obligat să plătească serviciile medicale.

8)      Când se stabilește stagiul de cotizare pentru concedii medicale, se recunoaște în România calitatea de asigurat în alt stat membru sau în Spațiul economic European sau confederația elvețiană.

Notă: pentru a beneficia de concediu medical, se impune să existe o activitate asigurată de minim 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical. Dacă persoana a fost asigurată în alt stat membru, pe baza documentului emis de instituția de asigurare, se va cumula perioada pentru atingerea acelor 6 luni.

9)      Se reglementează modul în care se determină veniturile care se iau în considerare la stabilirea indemnizației, când persoana asigurată a fost asigurată într-un alt stat membru, în spațiul economic European sau în Elveția.

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →