OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

La data de 16 aprilie a intrat in vigoare OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, principalele masuri adoptate fiind:

1. S-a prorogat termenul de depunere al situațiilor financiare pentru anul 2019, pentru toate categoriile de entități raportoare până la 31 iulie 2020 inclusiv.

2. S-au extins categoriile de beneficiari de sponsorizări pentru care microîntreprinderile au dreptul la facilități fiscale. Astfel, o microîntreprindere poate să efectueze sponsorizări către instituții și autorități publice, inclusiv către organe de specialitate ale administrației publice, fără ca acestea să aibă obligația să fie înscrise în Registrul cu beneficiarii de sponsorizări. Si pentru aceste operatiuni se va reduce impozitul pe venitul microîntreprinderii cu procentul de 20%, iar sponsorizarea poate fi reportată 28 de trimestre consecutive.

3. Pe durata stării de urgență, nu se consideră venituri de natură salarială și nici nu sunt cuprinse în baza asigurărilor sociale obligatorii: „avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii."

4. S-au anulat facilitățile fiscale pentru indemnizația de șomaj tehnic acordat din bugetul fondului de șomaj, pentru următoarele categorii de persoane:

•       Salariații din domeniul construcțiilor;

•       Programatorii;

•       Persoanele fizice cu handicap grav;

•       Persoanele ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare.

Important: articolul se refera doar la indemnizația suportată din bugetul fondului de șomaj și nu la veniturile de natură salarială plătite de angajator, pentru care se păstrează în continuare facilitățile.

Aceeași procedură de anulare a unor facilități pentru aceleași categorii de salariați este aplicabilă și pentru indemnizația reprezentând zile libere plătite pentru persoanele ce au grijă de copii în situația suspendării activității unităților de învățământ, conform Legii nr. 19/2020.

Legiuitorul a prevăzut în mod expres că această anulare a facilităților este aplicabilă începând cu indemnizația lunii aprilie 2020, fapt pentru care aceste facilități rămân în vigoare pentru luna martie 2020.

5. S-a extins categoria bunurilor importate din state terțe pentru care se aplică măsura de taxare inversă în vamă, măsură ce se aplică doar persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Printre aceste categorii se afla și alcoolul etilic denaturat destinat producției de dezinfectanți. Taxarea inversă se aplică pentru importul de alcool etilic denaturat dacă importatorul deține și autorizația de ”utilizator final”, prevăzută de legislația privind accizele.

6. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, datorat potrivit Legii nr. 170/2016 (reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 - "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor"), nu datorează impozitul specific în perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial, pe perioada stării de urgență decretate.

Contribuabilii aflați sub incidența acestei reglementări recalculează impozitul specific raportându-se la zilele în care au desfășurat activitate dintr-un număr de 365 de zile ale unui an calendaristic.

Se păstrează scadența impozitului specific conform legislației anterioare și se păstrează facilitatea pentru plata până pe data de 25 aprilie 2020 a impozitului specific corespunzător trimestrului 1 / 2020, conform OUG nr. 33/2020.

Pentru a beneficia de scutirea de impozit specific, contribuabilii interesați trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a)    Sa isi intrerupa activitatea total sau parțial și sa detina Certificatul pentru situații de urgență;

b)   Sa nu se afle în insolvență, conform legislației specifice.

7. S-a suspendat loteria bonurilor fiscale. Extragerile se vor relua în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

8. Pentru contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA, s-a aprobat o procedură de rambursare a TVA cu control ulterior, exceptie facand acei contribuabili ce au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni sau pentru acei contribuabili la care autoritatea fiscală constată riscul unei rambursări necuvenite.

9. Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare a obligațiilor bugetare, nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, dacă acestea se achită până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

10. S-au introdus mai multe derogări de la Codul de procedură fiscală prin care pe durata stării de urgență și pentru un termen de 30 de zile de la terminarea stării de urgență, pentru persoanele ce au obligații bugetare eșalonate la plată, se consideră îndeplinite condițiile de acordare.

11. S-a introdus o procedură derogativă pentru denaturarea alcoolului etilic în antrepozitele fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice. Această procedură este permisă pe durata stării de urgență și se încheie în termen de 15 zile de la finalizarea stării de urgență. Desigur, fiind o procedură pentru produse accizabile, aceasta este mai amplă și presupune documentații justificative.

 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →