OUG nr. 62 din 07 Mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

   OUG nr. 62 din 07 Mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

Monitorul Oficial nr. 0372 din 08 mai 2020

   OUG nr.62/2020 prevede o procedură derogatorie de la legislația uzuală privind desfășurarea Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, aplicabile în anul 2020.

Principalele modificări au în vedere:

   1) Depunerea situațiilor financiare anuale la autorități a fost prelungită până la data de 31 iulie 2020, prin OUG nr. 48/2020. Însă, în același timp, prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile, a păstrat termenul de întrunire ale Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor, de maxim 150 de zile de la finele exercițiului.

Astfel, prin OUG nr. 62/2020 se introduce o extindere a termenului de întrunire AGA până la data de 31 iulie 2020.

   2) Ca și regulă generală, pentru AGA a societăților pe acțiuni, convocarea adunării se publică în Monitorul oficial și într-un ziar de largă răspândire, conform art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

OUG nr. 62/2020 introduce posibilitatea ca această convocare să se poată realiza prin mijloace de comunicare la distanță, pe lângă cele menționate anterior, cu condiția ca fiecare acționar sau asociat să fi transmis în scris administratorului sau Consiliului de administrație, o adresă electronică sau o altă posibilitate electronică.

Organul statutar care are competența de a convoca AGA, decide modalitatea de convocare a acesteia fie prin scrisoare recomandată, curier sau scrisoare trimisă electronic.

   3) Informațiile și documentele ce vor fi supuse AGA, pentru toate tipurile de societăți, se publică pe pagina de internet a societății. Dacă societatea nu deține o pagină de internet, documentele și informațiile supuse AGA se transmit acționarilor/acționarilor prin poșta electronică comunicată de aceștia. Aceste documente și informații pot fi situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului, consiliului de administrație, directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari etc.

   4) Pe durata stării de urgență, Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților, pot avea loc prin corespondență/mijloacele electronice de comunicare la distanță, chiar dacă actul constitutiv nu prevede sau interzice această procedură.

   De asemenea, prevederile privind desfășurarea AGA sunt aplicabile şi adunărilor generale ale acţionarilor/asociaţilor convocate anterior intrării în vigoare a OUG nr.62/2020, dar pentru care ţinerea şedinţei este stabilită pentru o dată ulterioară instituirii stării de urgenţă. În această situație, organul statutar care are competenţa de convocare a adunării generale va informa acţionarii/asociaţii cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru adunare cu privire la modul de desfăşurare a adunării şi la modalităţile de exercitare a dreptului de vot. Modificarea datei, orei, locului adunării sau a modalităţii de desfăşurare şi exercitare a dreptului de vot nu dă naştere obligaţiei de a relua formalităţile de convocare şi nu constituie o cauză de nulitate a hotărârii.

   5) OUG nr. 62/2020 impune și standarde de calitate pentru realizarea AGA, cum ar fi secretul votului, identificarea cvorumului și modul de numărare al voturilor.

   Dacă au existat convocări de AGA conform reglementărilor deja existente, iar organul statutar estimează că s-ar putea ca persoanele participante să încalce reglementările privind combaterea SARS COV 2, atunci organul statutar poate să anuleze convocarea AGA și să o reprogrameze, conform noilor posibilități legale.

 

Sursa : legalconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide