OUG nr. 70 din 14 Mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020

   OUG nr. 70 din 14 Mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative 

Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020

 

OUG nr. 70/2020 prelungește perioada de acordare a șomajului tehnic suportat din bugetului fondului pentru șomaj până în data de 31 mai 2020, in toate domeniile.

Indemnizația se acordă păstrând aceleași condiții existente în perioada anterioară, respectiv contractele de muncă sunt suspendate de angajator în condiția art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii – reducere activitate șomaj tehnic, iar pentru această indemnizație nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă, însă este supusă impozitării conform Codului fiscal.

Indemnizațiile acordate pentru șomaj tehnic nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

 

Prevederile Legii nr. 19/2020 privind zilele libere plătite persoanelor ce supraveghează copii, se extind până când se va decide perioada de încheiere a cursurilor anului școlar 2019/2020.

 

Se introduc proceduri tranzitorii de începere a activității persoanelor ce asigură formare profesională a adulților, doar în sistem online, pentru o perioadă de 30 de zile, cu obligația notificării comisiei de autorizare.

 

Angajatorii, cu un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația de a organiza timpul de muncă astfel încât începerea și terminarea programului să se realizeze în mod individual, într-un interval de 3 ore. Această organizare a timpului de lucru se face fără acordul salariatului.

 

Pe durata stării de alertă, se extinde procedura utilizării comunicării electronice prevăzută în actele normative anterioare.

 

Se extinde până la 01 noiembrie 2020, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real.

 

Se extinde până la data de 15 iunie 2020, posibilitatea debitorilor de a solicita amânarea ratelor bancare. Pentru societăți, la obținerea certificatului privind situațiile de urgență, se va lua în considerare situația încasărilor/veniturilor pentru lunile martie, aprilie și mai 2020.

Se poate solicita certificatul pentru situații de urgență dacă nivelul încasărilor/veniturilor din aceste luni este mai mic cu cel puțin 25% față de media lunilor ianuarie și februarie 2020.

 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →