OUG nr. 97 din 11 Iunie 2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

Monitorul Oficial nr. 0504 din 12 iunie 2020


OUG nr. 97/2020 aduce proceduri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale și extinde perioada pentru care se acordă unele drepturi.

Aceste proceduri sunt punctuale și trebuie analizate în contextul celorlaltor reglementări.

   Persoanele care la data de 13 iunie 2020 sunt în concediul pentru creșterea copilului sau beneficiază de indemnizația de reinserție în câmpul muncii, și se află în situația de imposibilitatea realizării de venituri, deoarece se mențin restricțiile generate de pandemia de coronavisurs, beneficiază de prelungirea perioadei de acordare a acestor drepturi până la ridicarea tuturor restricțiilor, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

   Persoanele îndreptățite trimit prin poșta electronică la Agențiile pentru plăți și inspecție socială, o cerere însoțită de o adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că sunt restricții în domeniul de activitate.

Dacă se dorește prelungirea concediului pentru creșterea copilului, persoana fizică va depune și acordul scris al angajatorului.

   Dacă persoanele îndreptățite la prelungirea acordării drepturilor amintite anterior realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură, iar aceste activități sunt în domeniu cu activitate restricționată de către autorități, cererea de prelungire a acordării drepturilor va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere că activitatea se desfășoară în domenii supuse restricțiilor de activitate.

   Prin derogare de la prevederile existente, se beneficiază de stimulentul de reinserție pe întreaga durată de menținere a restricțiilor, chiar dacă copilul a împlinit vârsta de 2 ani sau de 4 ani, pentru copilul cu dizabilități.

   Dosarele pentru pensionare, respectiv pentru acordarea indemnizației pentru șomaj, se pot depune în format electronic dacă persoana fizică își dă consimțământul scris.

 

În cazuri excepționale, instituțiile abilitate pot solicita prezentarea persoanei fizice la sediul instituției.

   Se acordă ajutor de deces și persoanei fizice ce a decedat în perioada efectuării concediului de creșterea copilului sau când persoana se afla în concediu pentru creșterea copilului și a decedat un membru al familiei.

 

Sursa: bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →