OUG nr. 99 din 25 Iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Monitorul Oficial nr. 0551 din 25 iunie 2020


Actul normativ stabilește mai multe măsuri punctuale în domeniul fiscal, și anume:

 

   Termenul prevăzut de art. VII alin. (4) din OUG nr. 29/2020 se prorogă până în data de 25 octombrie 2020. Mai exact, obligațiile fiscale scadente după data de 21 martie 2020 au scadența până cel mai târziu în data de 25 octombrie 2020.

 

   Pentru acestea, nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, dacă sunt achitate până în data de 25 octombrie 2020. Prin urmare, nici măsurile de executare silită nu se aplică până la această dată, pentru aceste obligații bugetare. Fac excepție, în sensul că sunt posibile, executările silite pentru recuperarea creanțelor bugetare, când acestea provin din hotărâri judecătorești în materie penală sau când se recuperează ajutoare de stat, prin decizia Comisiei europene sau decizia vreunei instanțe de judecată dintr-un alt stat membru.

 

   Contribuabilii obligați la plata impozitului specific nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data intrării în vigoare a ordonanței.

Se prorogă termenul de declarare a impozitului specific pentru semestrul I 2020 până în data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

   Ordonanța aduce și ca măsură tehnică determinarea perioadei de 90 de zile prin raportare matematică la un an calendaristic de 365 de zile.

  Plătitorii de impozit pe profit, respectiv plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderii beneficiază de o reducere la plată a impozitului datorat în procent de 10%, dacă plătesc impozitele pentru trimestrul II și trimestrul III din 2020, la datele scadente, respectiv 25 iulie 2020 și 25 octombrie 2020.

   Plătitorii de impozit pe profit care își modifică anul fiscal și este altul decât exercițiul calendaristic, beneficiază de această facilitate, prin simetrie.

   Din punctul de vedere al TVA, livrările de măști de protecție și ventilatoare medicale livrate către instituții publice responsabile cu constituirea rezervei de capacități a Uniunii Europene, sunt scutite de TVA cu drept de deducere, dacă sunt efectuate până la data de 01 octombrie 2020.

   În mod similar, sunt scutite de TVA importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă efectuate de instituții publice până la data de 01 octombrie 2020, pentru constituirea rezervei de capacități a Uniunii Europene.

Desigur, când este vorba de această rezervă, ne gândim la cota alocată României.

 

Ordonanța aduce și o măsură de reducere a unor sume de plată pentru titularii contractelor de închiriere a plajei Mării Negre. Aceasta se aplică doar pentru sezonul estival 2020. În funcție de tipul contractului semnat, aceste persoane pot beneficia:

 - Dacă contractul prevede plata a trei tranșe, tranșa a doua se anulează la plată;

 - Dacă contractul prevede plata a două tranșe, a doua tranșă se reduce cu 30%.

 

Diferența de achitat rămâne în integralitate la dispoziția Administrației Naționale Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – litoral.

 

Sursa : bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →