OUG nr.192, Legea nr.238 și Legea nr.242 din 2020


OUG nr. 192 din 05 Noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

Monitorul oficial nr. 1042 din 06 noiembrie 2020


Lege nr. 238 din 06 Noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991

Monitorul oficial nr. 1041 din 06 noiembrie 2020


Lege nr. 242 din 06 Noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Monitorul oficial nr. 1041 din 06 noiembrie 2020

  1. 1.      OUG nr. 192/2020 aduce câteva măsuri de respectare a purtătii măștii în toate spațiile publice, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, și are în vedere în principal modul de realizare a activității prin telemuncă.

Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la domiciliu sau în regim de telemuncă acolo unde specificul activității permite. Reținem faptul că dipoziția de a stabili acest regim de muncă aparține angajatorului, fără să se solicite consimțământul salariatului.

Până la data prezentei ordonanțe, prevederile de la art. 17 din Legea nr. 55/2020 privind decretarea stării de alertă, stabileau existența consimțământului salariatului.

Conform OUG nr. 192/2020, pe durata stării de alertă, angajatorul este cel care stabilește regimul de muncă la domiciliu sau prin telemuncă.

Desigur, se impune respectarea Codului muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificări ulterioare și a Legii nr. 81/2018 privind telemunca.

Cu această ocazie, se modifică și legea privind telemunca în sensul că angajatorul trebuie să asigure salariatului aflat în regim de telemuncă mijloacele aferente tehnologiei comunicațiilor, inclusiv echipamentele de muncă, iar dacă părțile agreează, pot fi folosite cele personale ale salariatului, urmând să se consemneze acest fapt într-un acord în formă scrisă.

Notă: se pot deconta în anumite condiții cheltuielile suportate de salariat pentru realizarea activității de telemuncă cum ar fi o cotă din energia electrică, costul cu internetul sau telecomunicațiile.

  1. 2.      Legea nr. 238/2020 modifică punctual Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea și dispune asupra modului în care se vor depune raportările contabile semestriale.

Raportările contabile semestriale vor fi depuse doar de acele entități raportoare ce în exercițiul anterior au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 1.000.000 euro.

Desigur, celelalte prevederi normative din legea contabilității rămân aplicabile.

  1. 3.      Legea nr. 242/2020 modifică punctual Legea nr. 52/2011 privind activitatea desfășurată de zilieri. Modificarea constă în faptul că unitățile administrativ teritoriale au dreptul să angajeze zilieri.

Se păstrează în continuare dreptul de a angaja zilieri de către celelalte persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, pentru acele activități necalificate cu caracter ocazional.

 

Sursa : bentaconsult.ro

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →